The Victron Energy head office is powered by solar energy.

Try the VRM demo
Total Solar produced
MWh
Watt
Solar yield
Strømmåler
ET112 (for 1-fase maks. 100A) og ET340 (for 3-fase maks. 65A) strømmålere er til vanlig brukt i Energy Storage-systemet. Brukes for å måle hele applikasjonens kraft og strøm fra sikringsskapet. Eller for å ta mål av en PV-vekselretters yteevne, for å fremvise informasjonen på Color Control GX og VRM-Portal.

Find a Victron Energy dealer near you.

Find a dealer