Dette nettstedet er fullt drevet av solenergi

Prøv VRM demoen
Total soldreven produsert
MWh
Watt
Soldreven avkastning

Trenger du hjelp?


Victron-produkter støttes av a et verdensomspennende nettverk av distributører. 

Victron tilbyr opplæring og ressurser til distributører slik at de kan tilby salg, støtte, service, design og garanti til sluttbrukere og installatører.

Victron tilbyr ikke direkte støtte til sluttbrukere og installatører. Støttekanalen for Victron-produktene dine er kjøpsstedet. Hvis din distributør ikke kan hjelpe deg, har de rett til å overføre henvendelsen til en Victron-leder som vil tilby den nødvendige opplæringen.

Salg på nettbutikk (Amazon, eBay, osv.). 

Vi kan forsikre deg om at når et Victron-produkt kjøpes gjennom en online markedsplass som Amazon eller eBay, finnes det en kunnskapsrik distributør som vil hjelpe deg. Hvis du ikke er sikker på hvem din distributør er, bruk this Støtteskjema for å kontakte distributøren

Trinn 1
Les produkthåndboken

Victron-produkthåndboken inneholder:

 • Funksjoner
 • Oppførsel
 • Spesifikasjoner
 • Begrensninger
 • Installasjonsinstruksjoner
 • Feilsøkingstrinn

Les produkthåndboken for å forstå bruken av produktet på en trygg og pålitelig måte.
Produkthåndboken for Victron Energy-produktet kan finnes i Nedlastinger-delen.

Trinn 2
Utfør en systemsjekk

Merk at et Victron Energy-produkt vil alltid være en del av et større system.

Vær oppmerksom på følgende når en systemkontroll utføres:

 • Er batteriene gamle, ødelagte eller tomme?
 • Finnes der defekte eller løse sikringer, kabler eller isolatorbrytere?
 • Er vekselstrømbelastningen for høy eller er det en kortslutning?
 • Er nettet eller generatoren dårlig?
 • Er generatorinnstillingene riktige?
 • Passer systemet til produktet?
 • Er systemet konfigurert på riktig måte?

Les Victrons referansehåndbok Wiring Unlimited (Kabling ubegrenset) og bekreft at systemets elektriske ledninger er egnet.

Trinn 3
Kontakt distributøren

Ta kontakt med selskapet du kjøpte produktet fra. Du har rett til å be dem om produkt- og teknisk støtte, samt garantikrav.

Distributører vil tilby deg den første støttelinjen og vil hjelpe deg med ditt problem.

Dette gjelder hvis du kjøpte produktet fra en nettbutikk; ta kontakt med nettbutikken du kjøpte produktet fra og løs problemet. Hvis nettbutikken er en plattform som Ebay eller Amazon, ta kontakt med distributøren som solgte produktet gjennom plattformen. Victron Energy selger ikke direkte på Amazon, Ebay eller lignende plattformer. En opplært distributør er alltid involvert.

Ha følgende informasjon med deg når du kontakter dem:

 • Sted og dato for kjøpet
 • Navn på andre systemkomponenter
 • Hva har du allerede prøvd?
 • Installasjonsbilder.
 • Beskriv de nøyaktige trinnene for å kunne gjenskape problemet og atferden du ser.

Finn distributøren ved å bruke Dealer Finder.

Hvis du vet serienummeret til produktet ditt, men ikke er sikker på hvem som er din distributør, klikk her

Trinn 4: 
Spør samfunnet

Victron-samfunnet ier et sted for sluttbrukerkunder, utviklere, installatører, distributører, Victron-ledere og annet støttepersonell.

Det er en søkbar base full av spørsmål og svar.

Svarene kommer fra hele samfunnet, og brukerne oppfordres til å delta, støtte hverandre og lære av andre.


Begrenset garantipolitikk fra Victron Energy