The Victron Energy head office is powered by solar energy.

Try the VRM demo
Total Solar produced
MWh
Watt
Solar yield

Autotransformatorer

Autotransformatorer

Autotransformatorer: for step-up, step-down og split-fase balansering.
En autotransofrmator kan brukes for å stabilisere step-up, step-down og split-fase output. Step-up og step-down funksjoner kan være ganske rett frem, å balansere split-fase output kan kreve mer oppmerksomhet.

Read entire description Hide info