felttest

PV-moduler

En virkelig sammenligning mellom Mono, Poly, PERC og Dual PV-moduler.

Data i sanntid
-- -- lokal tid
Installasjonsdato: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Stråling
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

Split-cell

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

Poly

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

PERC

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

* Dette er enen feltprøve og resultatene er spesifikke for installasjonen på dette stedet,søk etter den beste løsningen for egen situasjon, ettersom resultatene kan avvike iht miljøpåvirkninger.

Boksen med anti-islanding-funsksjon 63 A en- og trefaset er en kombinasjon av en anti-islanding-enhet, Ziehl UFR1001E, to kontaktorer på linje og hovedstrømbryter. Den er egnet for enfase- og 3-fasesystemer. Den er klassifisert opp til 63 A per fase, og alle deler er plassert i en kapsling med IP65-klassifisering.

Boksen med anti-islanding-funsksjon kan legges til et inverter/ladesystem (ESS) med nettstrøm for å møte lokale forskrifter om anti-islanding-funksjoner. 

Merk at Ziehl UFR1001E også er tilgjengelig som eget produkt, se produktsiden.

Nedlastinger

Finn en Victron Energy forhandler i nærheten.

Finn en forhandler