felttest

PV-moduler

En virkelig sammenligning mellom Mono, Poly, PERC og Dual PV-moduler.

Data i sanntid
-- -- lokal tid
Installasjonsdato: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Stråling
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

Split-cell

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

Poly

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

PERC

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

* Dette er enen feltprøve og resultatene er spesifikke for installasjonen på dette stedet,søk etter den beste løsningen for egen situasjon, ettersom resultatene kan avvike iht miljøpåvirkninger.

VE-overføringsbryteren bytter automatisk mellom forskjellige strømkilder: mellom en generator og landstrøm, mellom en omformer og en generator eller mellom en omformer og landstrøm.
VE-overføringsbryteren har to innganger og en utgang, den overfører automatisk tilgjengelig vekselstrøm til utgangen.

VE-overføringsbryteren kommer i to modeller:

  • 5 KVA, enfaset, 200-250 VAC
  • 10 KVA, enfaset, 200-250 VAC
Modeller: 5 kVA, 10 kVA

Nedlastinger

Finn en Victron Energy forhandler i nærheten.

Finn en forhandler