felttest

PV-moduler

En virkelig sammenligning mellom Mono, Poly, PERC og Dual PV-moduler.

Data i sanntid
-- -- lokal tid
Installasjonsdato: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Stråling
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

Split-cell

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

Poly

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

PERC

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

* Dette er enen feltprøve og resultatene er spesifikke for installasjonen på dette stedet,søk etter den beste løsningen for egen situasjon, ettersom resultatene kan avvike iht miljøpåvirkninger.

The Filax har blitt designet for å bytte sensitive belastninger, for eksempel datamaskiner eller moderne underholdningsutstyr, fra en AC kilde til en annen. Den prioriterte kilden er vanligvis hovedkilden, et agregat eller landstrøm. Den altertnative kilden er vanligvis en omformer. Med en koblingstid på under 20 milisekunder, vill sensitive belastninger fortsette å fungere uten avbrytelse. The Filax er ikke uttenkt for å levere strøm til hosholdningsutstyr som vaskemaskiner eller elektriske motorer som krever mye strøm.

Filax 2 er tilgjengelig i to modeller:

  • 230 V/50 Hz-240 V/60 Hz
  • 110 V/50 Hz-120 V/60 Hz

Nedlastinger

Finn en Victron Energy forhandler i nærheten.

Finn en forhandler