Dette nettstedet er fullt drevet av solenergi

Prøv VRM demoen
Total soldreven produsert
MWh
Watt
Soldreven avkastning

The Filax har blitt designet for å bytte sensitive belastninger, for eksempel datamaskiner eller moderne underholdningsutstyr, fra en AC kilde til en annen. Den prioriterte kilden er vanligvis hovedkilden, et agregat eller landstrøm. Den altertnative kilden er vanligvis en omformer. Med en koblingstid på under 20 milisekunder, vill sensitive belastninger fortsette å fungere uten avbrytelse. The Filax er ikke uttenkt for å levere strøm til hosholdningsutstyr som vaskemaskiner eller elektriske motorer som krever mye strøm.

Nedlastninger

Finn en Victron Energy leverandør i nærheten.

Finn en forhandler