felttest

PV-moduler

En virkelig sammenligning mellom Mono, Poly, PERC og Dual PV-moduler.

Data i sanntid
-- -- lokal tid
Installasjonsdato: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Stråling
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

Split-cell

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

Poly

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

PERC

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

* Dette er enen feltprøve og resultatene er spesifikke for installasjonen på dette stedet,søk etter den beste løsningen for egen situasjon, ettersom resultatene kan avvike iht miljøpåvirkninger.

MultiPlus-II 2x 120 V er den perfekte mobile løsningen i én eske for standard nordamerikanske 50 A 120/240 VAC-applikasjoner i delt fase. Enten den leveres fra landstrøm eller en generator, kan MultiPlus-II 2x 120 V akseptere og passere begge linjene i en 120/240 V-forsyning, med muligheten til å utnytte hele 50 A for lading og vekselstrøm. Etter tilkibling til en enfaset 120 V-forsyning, vil L1-inngangen til MultiPlus-II 2x 120 V akseptere inngående strøm for lading og gjennomgang under kombinering av L1- og L2-utgangene for enfaset 120 V på hver linje. 

MultiPlus bytter til inverterdrift når vekselstrømskilde er utilgjengelig. Inverterutgangen er også 120 V enkelt fase. I invertermodus, vil MultiPlus-II 2x 120 V koble internt begge L1- og L2-linjene sammen for å levere 120 VAC til belastninger på begge utgangene. Derfor vil begge sider av et fordelingspanel forsynes med 120 V under alle forhold. 240 VAC er imidlertid kun tilgjengelig etter av MultiPlus leveres av en 120/240 VAC-kilde med delt fase. Tunge belastninger som varmtvannsbereder eller 240 V klimaanlegg forhindres i å tømme batteriet.

MultiPlus-II 2x 120 V har alle de forventede funksjonene i vårt allsidige vekselretter-/ladeserie, inkludert PowerControl, PowerAssist, Input Current Limit, to vekselstrømutganger, samt parallell- og 3ph-konfigurasjon for VE.Bus-systemer med større kapasitet. Passer til LiFePO4-batterier og en rekke andre batteriteknologier.

Modeller: 3000VA

Nedlastinger

Finn en Victron Energy forhandler i nærheten.

Finn en forhandler