The Victron Energy head office is powered by solar energy.

Try the VRM demo
Total Solar produced
MWh
Watt
Solar yield

Lynx Shut VE.Can er en intelligent 1000A shunt med plass til en sikring. Den innbygde batterikontrollen overvåker batteriets nøyaktige ladningstatus. Bruk Color Control GX for å lese av informasjonen. En del av det modulære Lynx fordelingssystemet.

Find a Victron Energy dealer near you.

Find a dealer