felttest

PV-moduler

En virkelig sammenligning mellom Mono, Poly, PERC og Dual PV-moduler.

Data i sanntid
-- -- lokal tid
Installasjonsdato: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Stråling
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

Split-cell

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

Poly

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

PERC

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

* Dette er enen feltprøve og resultatene er spesifikke for installasjonen på dette stedet,søk etter den beste løsningen for egen situasjon, ettersom resultatene kan avvike iht miljøpåvirkninger.

VE.CAN til CAN buss BMS kabel
Bruk denne kabelen for å koble et CAN bussaktivert batteri, som ikke er fra Victron, til Victron systemet. Det er to typer, A og B. Les manualen for detaljene om hvilken kablel som skal brukes med hvilke batterityper.

Nedlastinger

Finn en Victron Energy forhandler i nærheten.

Finn en forhandler