field test

PV Modules

A real world comparison between Mono, Poly, PERC and Dual PV Modules.

Realtime data
-- -- local time
Installation date: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Irradiance
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total solar yield: --

Split-cell

2500Wp --
Total solar yield: --

Poly

2500Wp --
Total solar yield: --

PERC

2500Wp --
Total solar yield: --

* This is a field test and the results are specific for this installation on this location, please research which is the best solution for your own situation as the results can be different based on environmental influences.

VE.Bus BMS beskytter hver enkelt celle i et Victron litium-jern-fosfat (LiFePO4 eller LFP)-batteri.
Hver enkelt celle i et LiFePO4-batteri må beskyttes mot overspenning, underspenning og for høy temperatur. Victron LiFePO4 batterier har integrert balanse-, temperatur- og spenningsregulering (akronym: BTV) og kobles til VE.Bus BMS med to M8 sirkulære tilkoblingsledninger. BTV-ene fra flere batterier kan tilkobles etter hverandre i rekkefølge (daisy-chained). For mer detaljer, se vår LiFePO4 batteridokumentasjon.

BMSen vil:
Slå av eller koble fra belastningen i tilfeller der en celle under spenning er nært forestående Redusere ladestrømmen i tilfelle overspenning eller for høy temperatur i cellen er nært forestående (kun VE.Bus-produkter, se nedenfor) Slå av eller koble fra batteriladere i tilfelle overspenning eller for høy temperatur i cellen er nært forestående

Nedlastninger

Finn en Victron Energy leverandør i nærheten.

Finn en forhandler