The Victron Energy head office is powered by solar energy.

Try the VRM demo
Total Solar produced
MWh
Watt
Solar yield

Cyrix Batterikombinasjonsenheter

120A / 230A / 400A

Batteri skillere

Batterkombinasjonsenheten Cyrix er en heavy dyte relé kontrollert av en mikroprosessor som automatisk kobler batteriene parallelt når en av dem har oppnådd en forhåndsinnstilt spenning (noe som beviser at batteriet lades), og frakobler dem når spenningen synker under flytenivå (noe som beviser at en eller flere batterier utlades). Cyrix batteriekombinasjonsenhet er en særdeles god erstatning for diode isolatorer. Hovedfunksjonen er at det praktisk talt ikke forekommer spenningstap slik at utgangsspenningen av dynamoer eller batteriladere trenger ikke å økes.

Read entire description Hide info
Mobile Clinic Ghana

Mobile Clinic Ghana

Read the full story