felttest

PV-moduler

En virkelig sammenligning mellom Mono, Poly, PERC og Dual PV-moduler.

Data i sanntid
-- -- lokal tid
Installasjonsdato: 09-03-2020
--
--
--
--
--
--
--
Stråling
Romania
44°17'59.9"N
26°11'29.7"E

Mono

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

Split-cell

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

Poly

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

PERC

2500Wp --
Total soldreven avkastning: --

* Dette er enen feltprøve og resultatene er spesifikke for installasjonen på dette stedet,søk etter den beste løsningen for egen situasjon, ettersom resultatene kan avvike iht miljøpåvirkninger.

VE.Cans resistive tankavsenderadapter tillater en standard resistiv tanknivåavsender å koble til Color Control GX. Den er kompatibel med både europeisk standard 0-180 Ohm og USAs standard 240-30 Ohm tanknivåsendere og er ± 1% nøyaktig. Den kan konfigureres enkelt til resistive avsendere fra drivstoff-, ferskvanns-, avløpsvanns-, brønnvanns-, olje- og kloakkavløpsvannstanker. Den holder opptil 16 tanker av hver type. Enheten er et enkelt oppsett med to små rotasjonsbrytere, og forsynes med strøm fra VE.Can-nettverket.

Når du bruker en Skylla-i eller en MPPT som har CAN-bus i systemet, vil strømforsyningen til CAN-bus komme fra en av dem. Når CAN-bus ikke drives av en Skylla-I eller en MPPT, trenger du den nye VE.Can-strømkabelen for å forsyne strømmen.

Nedlastinger

Finn en Victron Energy forhandler i nærheten.

Finn en forhandler