The Victron Energy head office is powered by solar energy.

Try the VRM demo
Total Solar produced
MWh
Watt
Solar yield
VE.Bus til NMEA2000-grensesnitt
Denne NMEA2000-droppkabelen forbinder et VE.Bus-produkt, for eksempel en Multi eller Quattro, til et NMEA2000-nettverk. Den overfører overvåkingsinformasjon, AC-spenninger og -strøm, DC-spenninger og strøm og tilstanden på produktet. Andre NMEA2000-enheter kan også sende kommandoer til VE.Bus-produktet for å slå den på eller av, eller for å endre inngangsstrømgrensen.

Find a Victron Energy dealer near you.

Find a dealer