The Victron Energy head office is powered by solar energy.

Try the VRM demo
Total Solar produced
MWh
Watt
Solar yield
Batterialarm GX

Batterialarmen er et lite og lavpris alarmpanel som overvåker batteribanken. Den har både hørbare og visuelle alarmer, samt en potensiell åpen kontakt med vanligvis åpne og vanligvis lukkede kontakter. Alarmterskler og hysterese kan programmeres av DIP-brytere. Se bruksanvisningen for mer informasjon.

Find a Victron Energy dealer near you.

Find a dealer