The Victron Energy head office is powered by solar energy.

Try the VRM demo
Total Solar produced
MWh
Watt
Solar yield
ESP DC Link Box

DC link Box setter all DC beskyttelse, DC overvåkning og sensor koblinger i en plasseringsvennlig kabinett. Den inkluderer:

- 4 Mega sikringer (2x 300A, 1x 200A, 1x 100A) og 1 Midi sikring (60A). Disse kan endres for å basse inn til brukerens krav. Mega sikringer er tilgjengelige i størrelser mellom 100 til 500 amp og Midi sikringer fås fra 30 til 125 amp.
- 500 amp shuntmotstand.
- Testknapp med LED lys for alle de 5 sikringene og et polaritetsvarsel LED lys.
- Tikoblingspunkt med sikringer for MultiPlus spenning sensor og BMV-600 koblinger.
- Koblinger med sikringer for batteri isolator som kan kontrolleres ved bruk av ESP panel systemet.
- RJ 11 og 45 støpsel koblinger til ESP system panel.

Find a Victron Energy dealer near you.

Find a dealer