The Victron Energy head office is powered by solar energy.

Try the VRM demo
Total Solar produced
MWh
Watt
Solar yield
De trådløse AC-sensorene blir brukt til å måle og kalkulere PV-vekselretterstrøm (A), -spenning (V), -strømstyrke (W) og -energi (kWh), og vil vise dette på en Color Control GX og på VRM-portalen. En installasjon vil ha en portal og en sensor per fase. Portalen tilkobles Color Control GX via Ethernet og er DECT-knutepunktet for sensorene. Som et alternativ, sjekk ut AC Current Senoren.

Find a Victron Energy dealer near you.

Find a dealer