The Victron Energy head office is powered by solar energy.

Try the VRM demo
Total Solar produced
MWh
Watt
Solar yield
VE.Direct til VE.CAN-grensesnitt

VE.Direct til VE.CAN-grensesnittkabelen kan brukes til å gjøre BMV-700-informasjon tilgjengelig på et VE.Can-nettverk. Hvor det kan, for eksempel, leses av en Color Control GX.

Begrensninger:
• Grensesnittkabelen virker ikke med andre VE.Direct-produkter, som for eksempel solladere, vekselrettere og heller ikke med BMV-712 Smart.
• Når den brukes i kombinasjon med en BMV-702, vil det være begrenset funksjonalitet med hensyn til AUX-funksjonen i BMV: Når den brukes til å måle startbatterispenning, vil spenningen bli overført til NMEA2000-nettverket. Men når den brukes til å måle temperatur og/eller midtspenning, blir dataene ikke overført på NMEA2000-nettverket.

Find a Victron Energy dealer near you.

Find a dealer