The Victron Energy head office is powered by solar energy.

Try the VRM demo
Total Solar produced
MWh
Watt
Solar yield
VE.Direct til NMEA2000-grensesnitt

Denne NMEA2000-droppkabelen gjør at BMV-700-informasjonen er tilgjengelig for et NMEA2000-nettverk. Batteriinformasjon, for eksempel spenning, strøm og ladestatus, kan vises på fellesdisplayer fra andre produsenter som godtar NMEA2000-dataene som sendes.

Begrensninger:
• kabelen virker ikke med andre VE.Direct-produkter, som for eksempel solladere, vekselrettere og heller ikke med BMV-712 Smart.
• Når den brukes i kombinasjon med en BMV-702, vil det være begrenset funksjonalitet med hensyn til AUX-funksjonen i BMV: Når den brukes til å måle startbatterispenning, vil spenningen bli overført til NMEA2000-nettverket. Men når den brukes til å måle temperatur og/eller midtspenning, blir dataene ikke overført på NMEA2000-nettverket.

Find a Victron Energy dealer near you.

Find a dealer