The Victron Energy head office is powered by solar energy.

Try the VRM demo
Total Solar produced
MWh
Watt
Solar yield

Når grensesnittet 1140 er koblet til vekselstrømgeneratoren, kan det måle rippel-moment / frekvens. Assisstenten ‘Bruk 1140-grensesnitt for å sette opp kystgrenseassistenten’ kan brukes i Multi (C) eller en Quattro. Den er koblet akkurat slik som en MK2 ved bruk av en UTP-kabel. Merk: Enheten må ha internprogram (firmware) xxx2xx eller høyere for å kunne bruke assistentene.

Find a Victron Energy dealer near you.

Find a dealer